Home
KOMPANIA
KATALLOGU
KONTAKTONI
HARTA
MAGNETE & VETEGJITESE
LIBRA
SHERBIME

K Ë R K O N I

Find Us On

KOMPANIA


KOMPANIA
SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» nisi veprimtarinë e saj në Shqipëri, në vitin 2013. Objekti themelor i veprimtarisë të saj është hartografia dhe botimi i hartave të specializura (rrugore, turisike, hiking për malet dhe zonat e veçanta të Shqipërisë si dhe guidave turistike). Karakterizohet si një kompani e orientuar drejt kërkesave të klientëve, me qëllim që të botoj harta si dhe guida të cilësisë të lartë dhe të specializuara, për çdo lloj nevoje dhe aktiviteti, duke mbuluar gradualisht boshllokun e madh në tregun shqiptar në këtë sektor.

Hartografët tonë janë të spezializuar në hartografi
Me kriter primar të njohurive, përvojës dhe ekspertizës, SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» ka në personelin e saj një numër të asyeshëm bashkëpunëtorësh që veprojnë me rezultate pozitive në krijimin e një serie të plotë produktesh të vlefshme.

Jemi ekspertë në projektet dhe manzxhimin e të dhënave
Faktori njerëzor është një nga pjesët kryesore përbërëse të prodhimit të hartave dhe guidave. Megjithatë, në kohën e sotshme teknologjia është një armë e fuqishme në duart e hartografëve dhe studiuesve modern. Krijimi i një harte si dhe një guide (udhërrëfyesi) është një proçes i gjatë dhe i mundimshëm, për të cilën midis të tjerash duhen mjetet e përshtatshme në mënyrë që rezultati të jetë i vlefshëm dhe praktikë për cilindo përdurues.
Për këtë arsye, SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» përdor për krijimin e hartave dhe guidave të saj, sisteme GIS, moderne dhe profesionale, por edhe kërkime territoriale nga studiues me përvojë dhe kualifikim të përkryer.
Investimi i SHTËPISË BOTUESE «VEKTOR» nuk është kufizuar vetëm në “flotën” njerëzore, por ka investuar dhe në pajiset e nevojshme si makina - Jeep, motoçikleta dhe biçikleta, të cilat janë në dispozicion të partnerëve të saj.
Flota E SHTËPISË BOTUESE «VEKTOR» vepron në mënyrë përfocuese për kërkuesit e saj që të kryejnë hulumtimet e tyre me saktësi dhe siguri, por gjithashtu të kenë përvojë personale dhe të drejtpërdrejshme të veprimtarisë për të cilën mbledhin dhe regjistrojnë të dhënat.


Zvillimi industrial dhe zgjerimi
Në vitin 2015, SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» përhap biznesin e saj në dy sektorë të tjerë:

Sektorin botues duke botuar një përzgjedhje të zgjeruar të gjithë kategorive të librave (letërsisë klasike të huaj dhe shqiptare, libra për fëmijë, etj.). Misioni ynë është për të nxitur pasionin për lexim, duke bashkëpunuar me autorë me të cilët do ndihmojmë në krijimin e historive dhe për të komunikuar idetë që informojnë, argëtojnë dhe frymëzojnë. Ekipi ynë i përkushtuar i profesionistëve botues është i angazhuar për të gjetur mënyra sa më të reja për të sjellë histori dhe ide për publikun e vendit.
Sektorin turistik me prodhimin e suvenirëve turistike të tilla si magnetet, ne ofrojmë produkte të cilësi të lartë të punuara mirë dhe në stil të veçantë artistik.

Qëllimi kryesor i kompanisë
Qëllimi i kompanisë është që të eksperimentojë, të ripërtërijë, të jetë krijuese, të jetë sa më elastike edhe inteligjente për tu përshtatur ndryshimeve në mjedisin e biznesit dhe për të përmbushur nevojat e konsumatorëve.


GRUPI NAKA
SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» është anëtare e re e
«GROUPIT NAKA».
«GROUPI NAKA» është një kompani greke udhëheqëse në botimin, si dhe në importim dhe eksportim, libra dhe artikuj turistik me shumicë. Aktivitetet e Grupit janë të ndarë në tre sektorë kryesorë: botimet, tregti me shumicë dhe tregti me pakicë me më shumë se 5.000 pika shitëse në Greqi, 1.000 në Qipro dhe një numër të madh në Evropë si dhe në pjesën tjetër të botës..
Që nga viti 2000
«GROUPI NAKA»
, nën menaxhimin e botuesit z, Thoma
Naka dhe bijtë e tij, Jorgo dhe Apostol, ka treguar një rritje dinamike, ndërsa në
Nëntor 2013 firma u shndërrua në një kompani S.A. e quajtur "THOMAS
NAKAS PUBLICATIONS S.A.”. Për shkak të faktit, se SHTËPIA BOTUESE “ORAMA” ka qenë pjesë e
«GROUPIT NAKA» që nga viti 2013, kompania ka pasur një zhvillim dhe rritje të vazhdueshme në fushën më të gjerë të botimeve. Përveç SHTËPISË BOTUESE “ORAMA, «GROUPI NAKA» gjithashtu përfshin SHTËPINË BOTUESE “NAKAS ROAD CARTOGRAPHY”, kompania e hartave "Stelios Kapranidis", SHTËPINË BOTUESE “HARTINI POLI”, librarinë “TRAVEL BOOKSTORE” , libraritë “NAKAS BOOK BAZAAR” dhe “NAKAS BOOKHOUSE”, artikuj turistik “HEART Bit”, kompania e tabelave orientuese dhe informative “i-SIMA”. Si pjesë e zhvillimit të vazhdueshëm, «Groupi Naka» ka përforcuar bashkëpunime me kompani botuese të fuqishme ndërkombëtare siç janë DK Eyewitness Travel, Lonely Planet, Rough Guide, Mair Dumond (Μarco Polo, Falk), Graf Editions, etj
«GROUPI NAKA», me investime të rëndësishme në import, eksport dhe publikime si dhe në tregtinë me shumicë dhe pakicë, është sot kompania më e rëndësishme dhe zgjeruar në zonën botuese në Greqi.Produktet

Harta rrugore dhe hiking:
Veprimtaria botuese e shtëpisë botuese «Vektor» nisi duke paraqitur një seri të gjerë të hartave rrugore dhe hiking. Në mënyrë të veçantë, mbulimi i Shqipërisë bëhet me katër (5) harta.: dy (3) harta të paloshme dhe dy (2) harta muri. Seria e hartave të Shqipërisë plotësohet me tre (3) harta të Zonave Gjeografike (Shqipëria e Mesme, Jugore dhe Veriore), tridhjetë e gjashtë (36) harta Rrethesh dhe 11 harta Qytetesh. Të gjitha hartat janë të informuara, të pajtueshme me GPS dhe përmbajnë informacione të dobishme si muzeume, qendra kulturore, hotele, shkolla, vende turistike dhe historike, etj.
Seri të veçantë përfaqësojnë 10 harta Hiking për malet dhe zonat e veçanta të Shqipërisë që përfshijnë përshkrime të hollësishme të shtigjeve për këmbësorët më të mira në çdo rajon. Shtëpisë botuese «Vektor» në bashkëpunim me kompaninë botuese dhe hartografike Marco Polo, e cila ka një reputacion të lartë ndërkombëtar, ka përfshirë në katalogun e saj një seri të plotë me harta shtetesh dhe qytetesh të huaja.

Magnete dhe vetëgjitëse:
Prodhim i gjërë i tabelave orientuese dhe informative “i-SIMA” si dhe magneteve turistike, me qëllim që të përmbush çdo kërkesë në tregun turistik.

Librat:
Zgjedhja më e mirë e librave nga të gjitha kategoritë e letërsisë si ajo klasike e jashtme dhe shqiptare si dhe libra për fëmijë që kanë si qëllim të fusin shkrimtarë shumë të njohur ndërkombëtar për publikun e vendit. Sot qarkullojnë 11 tituj me lidhje speciale të letërsisë klasike të huaj edhe shqiptare si dhe 30 tituj për fëmijë së serisë së famshme në të gjithë botën “Zotërinjtë e vegjël dhe Zonjat e Vogla”.

 

  2013 - 2014 NAKAS GROUP / Vektor.al